Kompetanse

Kompetansenettverket

Små matbedrifter (med mindre enn 10 ansatte), herunder produsenter, småskalabedrifter og serveringssteder, kan få tilbud via Kompetansenettverket for småskala matproduksjon for å lykkes med videre utvikling og verdiskaping. I Norge har vi 5 kompetansenav som utarbeider tilbud skreddersydd brukernes behov, og spenner fra kurs, seminarer, nettverk, mentorordning, studieturer og besøksordning. Agder-fylkene tilhører Region Sør sammen med Rogaland, og ledes av Aase Vorre Skuland, Nofima Norconserv. Lokal matkontakt for Agder-fylkene er Åse Hodne Hørsdal.

Kompetansenettverket har en rekke kompetanseaktører som benyttes i Agderfylkene, blant annet Nofima Mat, Gastronomisk Institutt, Øyvind Nese, Helge Larsen , Designerkokken med flere.

Kompetansenettverket for småskala matproduksjon er en del av Innovasjon Norges Verdiskapningsprogram for mat innen landbrukssektoren. Dette er en politisk satsning for å stimulere til lønnsomhet ved mangfold av landbruksprodukter med høy kvalitet og en merverdi i markedet.

For mer informasjon om hva Kompetansenettverket kan bistå med, les mer her.

(link til nofima www.nofima.no)

Nofima Mat

Nofima Mat er ett av fire forretningsområder i forskningskonsernet Nofima. Nofima Mat består av Nofima Mat as og Nofima Norconserv AS. Nofima Mat arbeider med foredling av mat fra sjø og land: mat og helse, råvarekvalitet og prosessering, mattrygghet, industriell gastronomi, produktutvikling, forbrukerforskning, sensorikk og innovasjon. Nofima Mat er lokalisert på Ås og i Stavanger.
Kompetansenettverket for småskala matproduksjon, Region Sør, er lokalisert til Nofima Norconserv i Stavanger.

Mer informasjon om Nofima Mat finner du her. (link til nofima www.nofima.no)

Gastronomisk Institutt

Gastronomisk Institutt er et nasjonalt matfaglig kompetansesenter lokalisert i Stavanger. De tilbyr tjenester innen utvikling av produkter, måltidskonsepter, kommunikasjon og systemer for å øke kvalitet og lønnsomhet i måltidsnæringen. I tillegg driver de med undervisning og leverer tjenester som skal inspirere og løfte aktører innen bransjen, slik at forbrukerne får et bedre måltid.

Les mer om GI her: www.gastronomi.no

Norsk Landbruksrådgivning Agder

Norsk Landbruksrådgivings hovedoppgave er faglig utvikling og rådgiving i landbruket. Arbeidet utføres i 48 lokale rådgivingsenheter (forsøksringer), som til sammen har 240 ansatte og over 26 000 medlemmer.

Norsk Landbruksrådgiving Agder dekker alle kommunene i Aust og Vest-Agder (unntatt Setesdalskommunene) og i tillegg dekker vi det økologiske fagmiljøet i begge Agderfylkene. Vi er 14 ansatte fordelt på de ulike fagfelt. Vi tilbyr telefonrådgiving og besøk på gården. I tillegg har vi en rekke lokale forsøk og utprøvinger. Norsk Landbruksrådgiving Agder har ca 1080 medlemmer.

Her kan du finne mer informasjon: http://agder.lr.no/

Bioforsk Øst Landvik

Bioforsk er et forskningsinstitutt med spisskompetanse innen landbruk, matproduksjon, plantehelse, miljø og ressursforvaltning. I tillegg har de også fokus på forskningsbasert innovasjon og verdiskaping. Bioforsk har syv forskningssentre hvor den nasjonale forskningsledelsen innenfor grønnsaker, frøavl og sportsgras er plassert på Landvik i Grimstad kommune.

Bioforsk Landvik disponerer 150 daa god forsøksjord, som blant annet benyttes til feltforsøk i grønnsaker hvor balansert næringsforsyning og dyrkingsteknikk er viktige arbeidsområder. Bioforsk Landvik er også sentral innen forskning på tidligpotet og økologisk grønnsaksproduksjon. Andre kompetansetjenester blir også tilbudt gjennom kurs, møter og konsulentoppdrag.

For mer informasjon om Bioforsk Landvik, les her. (link til www.bioforsk.no)

KSL Matmerk

Stiftelsen KSL Matmerk har som formål å skape preferanse for norskprodusert mat. Det skal skje gjennom arbeid med kvalitetsstyring, kompetanse og synliggjøring av norske konkurransefortrinn og opprinnelse overfor matprodusenter, handel og forbrukere.

Oppgavene til KSL Matmerk omfatter blant annet forvaltning og videreutvikling av Kvalitetssystem i Landbruket (KSL), merkeordningen Spesialitet og den offentlige lovbaserte merkeordningen Beskyttede betegnelser. Det skal også utvikles en ny merkeordning for bredden av norsk matproduksjon basert på norsk råvare.

Matprodusentene står i dag overfor færre, men større utfordringer når det gjelder innpass i markedet. KSL Matmerk utfører markedstjenester for primærprodusenter og foredlingsbedrifter – store som små – innenfor både landbruk og marin sektor, samt for myndigheter og organisasjoner i respektive næringer.
KSL Matmerk har prioritert følgende seks områder i vårt tjenestetilbud, der vi hjelper merkebrukere og andre oppdragsgivere med å løse utfordringene i markedsarbeidet: markedsforståelse, kjedeforhandlinger og salg, logistikk og salgssystem, etablering av produsentnettverk, kalkulering og butikkøkonomi, merkevarebygging og prosjektledelse og deltakelse.

For mer informasjon: www.kslmatmerk.no