Om oss

Agder Matforum ble stiftet høsten 2007 etter initiativ fra næringsmiddelprodusenter i regionen og med støtte fylkeskommunene og Innovasjon Norge. Agder Matforum FLI er et medlemsstyrt samarbeidsorgan for virksomheter knyttet til produksjon av mat og drikke i regionen.

Agder Matforums målsetting:

 • Fremme samarbeid innen bransjen/næringsklyngen på områder som:
 • Nyskaping, produksjon og markedsføring.
 • Sette lokal og kortreist mat i fokus.

Agder Matforum har som hovedformål:

 • fremme regional næringsmiddelproduksjon/-foredling
 • bidra til å utnytte fellesskapets ressurser og kompetanse til beste for fellesskapet og den enkelte medlemsbedrift.

Agder Matforum har som oppgave å være en møteplass som fremmer samarbeid mellom medlemsbedriftene på områder som:

 • Produktutvikling
 • Produksjon
 • Markedsføring
 • Bidra i organisering av fellestiltak/-prosjekter.

Agder Matforum er en medlemsorganisasjon og møteplass som retter seg mot virksomheter som arbeider med mat og drikke på Agder;

 • Driver produksjon / bearbeiding av næringsmidler i regionen.
 • Står for markedsføring, distribusjon og salg av mat og drikke med opprinnelse i regionen.
 • Yter faglige tjenester til næringsmiddelindustrien i regionen i forbindelse med produksjon, produktutvikling, markedsføring eller virksomhetsutvikling.
  Forumets faste møteplass er Gaupemyr i Lillesand, et område hvor det satses spesielt på å utvikle næringsmiddelindustri. Forumet organiserer imidlertid møter og samlinger ute hos medlemsbedriftene. Det gir medlemsbedriftene anledning til å bli bedre kjent og få muligheten til å presentere egen virksomhet overfor andre næringsmiddelaktører i regionen.

Agder Matforum består i dag av omlag 50 små og store virksomheter.
– et samarbeidsforum for produsenter av mat og drikke på Agder