Lokalmat Agder

Lokal mat - DessertLokalmat Agder er et prosjekt som skal bidra til økt verdiskapning og mangfold i tilbudet av lokal mat og lokale matspesialiteter på Agder. Prosjektet startet opp ved årsskifte og har kontorsted hos Bioforsk på Landvik utenfor Grimstad. Prosjektet eies av Agder Matforum og er støttet av Aust Agder og Vest Agder Fylkeskommune, Fylkesmennene i Aust Agder og Vest Agder samt Innovasjon Norge.

Formål

Prosjektet har et produsentrettet fokus og har som hovedoppgave å følge opp og støtte nye og etablerte produsenter og serveringssteder som satser på mat av lokal opprinnelse eller med lokal forankring i sin virksomhet.

Prosjektet fordeler sitt engasjement på følgende tre områder:

· Produkt

· Synliggjøring

· Tilgjengelighet

Produkt

For å bidra til økt verdiskapning og mangfold i tilbudet av lokal mat bistår Lokalmat Agder med rådgivning, veiledning og kompetanseheving innen produktutvikling, produksjon, konseptutvikling, matsikkerhet, emballasje og design og mye mer.

Synliggjøring483733_416919348399883_1792889430_n

Vi har mange gode ambassadører for lokal mat på Agder og alle ønsker å tilby unike produkter av høy kvalitet med særpreg. Et satsningsområde for prosjektet er å legge til rette for økt synliggjøring av totaltilbudet samt økt synlighet for den enkelte tilbyder. En av storsatsningene i prosjektet er utvikling av en felles Lokalmat Agder portal. Portalen har som mål å gi en god oversikt over det totalt lokal mat tilbudet på Agder. Videre tilbyr prosjektet kompetanse og veiledning til hvordan den enkelte bedre kan synliggjøre sin virksomhet og sine produkter. Det arbeides også med å sette opp lavterskel markedsføringskurs.

Prosjektet vurderer også behov, muligheter og organisering av felleseksponering av lokal mat på messer og andre matrelaterte festivaler eller aktiviteter.

701941_482385861806732_1912790429_o[1]Tilgjengelighet

En stor utfordring for lokalmat satsningen er logistikk, distribusjon og leveringssikkerhet. En ting er å vite hvem som produserer hva, noe helt annet er å sikre levering over en gitt periode til en akseptabel pris. Lokalmat Agder engasjerer seg i tiltak og prosjekter som kan resultere i bedre betingelser og muligheter innen distribusjon og tilgjengelighet for lokal mat og lokale matspesialiteter rettet mot både storhusholdning og forbrukermarkedet.

Kontaktinformasjon

Bilde_randiRandi Vedal Samuelsen
Prosjektleder Lokalmat Agder

Randi Vedal Samuelsen er sivilmarkedsfører fra NMH/BI med bred erfaring fra næringsmiddelindustrien i Orcla Foods og Kraft Foods samt design- og reklamebransjen i henholdsvis Oslo og på Sørlandet. Hun har blant annet arbeidet med identitetsutvikling av bedrifter og merkevarer samt konseptutvikling for storhusholdningsbransjen. Randi har mange av landets fremste merkevarer på sin merittliste og har bistått en rekke småskalaprodusenter med identitetsutvikling, merkevarebygging, konseptutvikling, design- og emballasjeutvikling samt kommunikasjon- og mediestrategier.